Et war den 21. November 2000, wéi de Grondsteen, fir Scouten zu Eilereng  ze grënne geluet ginn ass.

 

Schnell war et gaangen, am Februar 2001 hun mär eis ganz stolz déi éischten Kéier offiziell der Öffentlechkeet präsentéiert. 

 

Wat machen d’Feldmais?

Ma alles dat wat Scouten schon seit iwert 100 Joer, no der Method vun hirem Grënner « Baden Powell » machen, no der Method « learning by doing ».

 

Eilereng ass e klengt Duerf am Süden vum Land, mat der Minettsmentalität, an dofir versichen  mär och emmer eis Aktivitéiten dem Duerf an dem Süden unzepassen, an esou ass eise Grupp och net mat engem aaneren méi groussen ze vergleichen.

 

Wichteg war eis nämlech, dass  bei eis jiddferen kann matmachen, egal wéi eng Nationalität , a ganz wichteg, egal wéi eng Relioun dass hien huet. Oder op hien vleicht guer kenger Relioun ugehéiert.

Mär probéiren emmer eng Léisung ze fannen.

 

Jiddfereen, ass bei eis haerzlech wëllkomm, deen gären bei d’Scouten wëllt kommen.

 

Ausser déenen normalen Scoutsaktivitéiten, engagéieren mär eis ganz gären um sozialen Plang, um kulturellen Plang, an sinn eigentlech ëmmer bereed ze hëllefen wann eisen Kalenner et erlaabt.

 

Den 26. Abrëll 2008 war eisen bis elo gréissten Dag, d’Feldmais hun nämlech hieren éischten Fändel kritt, an dodrop hu mär versprach: mär machen nët nëmmen eist Bescht - méi - dat Allerbescht .

 

Wann een weider Informatiounen wëllt , ginn ech déi ganz gären

 

GSM  621 621 781 oder

per e-mail:  gruppechef@feldmais.lu

Gruppechef  BOOS Armand