Teschend 14 an 15 Joer sinn ech aal, wann ech bei d’Explorer kommen.

 

Et ass selbstverständlech, dass an eiser Branche, den sozialen Volet och ganz grouss geschriwen gëtt.

 

Mir wärten probéieren, fir d’Feldmais bei all BA kräfteg ze ennerstëtzen.

 

Ass een interesséiert, kommt einfach bei eis kucken


Weider Informatiounen kritt där ob feldmais@feldmais.lu